ВУЗЫ ЗАПОРОЖЬЯ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ТАВРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГАТУ)

Адрес: 72312, Запорожская обл., г.Мелитополь, пр.Б.Хмельницкого, 18
Тел.: (0619) 42-06-18, факс (0619) 42-24-11,
Ректор - Кюрчев Владимир Николаевич
URL:
http://www.tsaa.org.ua
E-mail: office@tsaa.org.ua 
 

Історична довідка

У дореволюційній системі освіти ТДАТУ має три корені: реальне училище, навчальна сільськогосподарська реміснича майстерня і комерційне училище.

З часом навчальний заклад перетворився на головну сільськогосподарську наукову базу регіону:

У 1920 - 1921 роках на базі мелітопольських ремісничих майстерень була відкрита перша профтехнічна школа.

1922 рік. Обидві школи об’єднуються в механіко-будівельну школу.

1926 рік. Відбувається злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл у політехнічну профшколу. Навчальний заклад проіснував до 1930 року, зберігаючи агротехнічний профіль.

1930 рік. Політехнічна школа реорганізується в три технікуми, серед яких головне місце посідає технікум індустріалізації сільського господарства.

1931 рік. На базі технікуму індустріалізації сільського господарства створено завод-технікум ім. ОДПУ.

1932 рік. На базі заводу-технікуму створюється завод-комбінат сільськогосподарського машинознавства. До його складу входять Інститут з підготовки інженерів-машинознавців, відділення з підготовки працівників масових спеціальностей та Машинобудівельний завод з випуску розточувальних та обпилювальних верстатів. До комбінату приєднується навчально-дослідне господарство.

1938 рік. Починається самостійне функціонування Мелітопольського інституту інженерів-механіків сільського господарства.

1939 рік. Інститут вперше нагороджується Дипломом першого ступеня і заноситься до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Вдруге це сталося в 1941 році.

1944 рік. Евакуйований на період Великої Вітчизняної війни інститут повертається до Мелітополя. У цьому ж році його перейменовують в Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ).

1949-1953 роки. Відкривається прийом абітурієнтів на відділення заочного навчання. Починає роботу факультет електрифікації сільського господарства. Значно збільшується прийом молоді.

1954 рік. При МІМСГу створюється аспірантура.

1960 рік. Відкривається загальнотехнічний факультет.

1960-1965 роки. МІМСГ випускає 1585 інженерів-механіків та інженерів-електриків.

1965 рік. Відкриваються нові спеціальності: механізація землеробства, організація та технологія ремонту сільськогосподарських машин, механізація тваринництва, застосування електричної енергії в сільському господарстві, електропостачання сільського господарства.

1970 рік. Починає діяти підготовче відділення, очні та заочні курси з підготовки сільської молоді для вступу до вузу.

1971 рік. Заочне відділення перетворюється на факультет заочного навчання.

1979 рік. Відкривається факультет підвищення кваліфікації керівних робітників і спеціалістів сільського господарства.

1976-1980 роки. Значно збільшується кількість підготовлених спеціалістів. За цей період випускниками МІМСГу стали 4041 інженер.

1965-1991 роки. Викладачі інституту захищають 11 докторських та 156 кандидатських робіт.

1981 рік. Успіхи МІМСГу в підготовці висококваліфікованих фахівців відзначаються високою державною нагородою - орденом Трудового Червоного прапора.

1993 рік. За високий рівень підготовки інженерних кадрів, якісний професорсько-викладацький склад, досконалу матеріально-технічну базу, МІМСГ одержує ліцензію на освітню діяльність та одночасно проходить акредитацію на четвертий рівень.

1994 рік. МІМСГ перетворюється на Таврійську державну агротехнічну академію.

1996 рік. Створений госпрозрахунковий підрозділ академії - інформаційно-консультаційний центр центр "Агро-Таврія".

1997 рік. До складу ТДАТА приєднано Мелітопольський технікум гідромеліорації і механізації сільського господарства.

2002 рік. Було засновано факультет "Бухгалтерський облік і аудит". Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний Інститут післядипломної освіти та дорадництва.

2003 рік. Відкрито факультет "Переробка та зберігання продукції сільського господарства". Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України.

2006 рік. Згідно наказу Міністерства аграрної політики України № 140-П від 30.05. к.т.н., професор Кюрчев В.М. приступив до виконання обов’язків ректора ТДАТА.

2007 рік. Таврійська державна агротехнічна академія отримала статус ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

З великою повагою в ТДАТУ шанують пам’ять про керівників ВНЗ різних років: Ю.Л. Грінчака (роки керівництва 1932 - 1937), Г.Ф. Гулівера (1937 - 1942; 1944 - 1951), Д.В. Абрамчева (1951 - 1962), М.М. Ємельянова (1962 - 1971), М.Л. Крижачківського (1987 - 2006). З глибокою вдячністю та уважністю ставляться студенти та викладачі до І.С. Сєрого, який очолював ВНЗ з 1971 до 1987 року. Він і сьогодні працює в університеті, залишаючись прикладом сучасної динамічної людини.
 

Перелік напрямів та спеціальностей ТДАТУ

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва (механізація сільського господарства):
- механізація землеробства;
- механізація тваринництва;
- технічний сервіс;
- дослідження та випробування с.г. техніки;
- механізація переробки та зберігання с.г. продукції;
- технічний нагляд;
- охорона праці;

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі (енергетика сільськогосподарського виробництва):
- електротехнологія та обладнання процесів переробки і зберігання продукції сільського господарства;
- електротехнологія і енергозбереження;
- електропостачання сільськогосподарського виробництва;
- автоматизація технологічних процесів в АПК;
- технічний сервіс в АПК;

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

економіка підприємства (економіка підприємства):
- економіка підприємств;
- економіка с.г. кооперативів;
- економіка підприємств малого бізнесу;
- економіка фермерських господарств, біржова діяльність в АПК;
маркетинг (маркетинг).

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ:

облік і аудит (облік і аудит):
- облік і аудит в АПК;
- контроль і ревізія;
- податковий аудит і контроль;
- облік і аудит фермерських господарств;
- облік і аудит в банках;
- облік і аудит в бюджетних організаціях і установах;
фінанси і кредит (фінанси):
- фінанси підприємств в галузях АПК;
- фінансування і кредитування в галузях АПК;
- казначейська справа;
- податкова справа;
- страхова справа;

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ:

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (екологія та охорона навколишнього середовища);
агрономія (агрономія):

- агроінженерія;
- плодоовочівництво;
- технологія зберігання і переробки продукції рослинництва;

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

комп’ютерні науки (інформаційні технології проектування);
iнженерна механіка (обладнання переробних і харчових виробництв);

 

 

  Главная сайта
Карта сайта
Услуги

Форум

Образование, курсы, учебные центры
Главная. Учебные центры Запорожья
Автошколы, курсы водителей
Библиотеки
Высшие учебные заведения
Детские сады
Компьютерные курсы
Курсы бухгалтеров
Курсы иностранных языков
Курсы парикмахерского искусства
Переводы
Рефераты
Спецшколы
Учебные центры Запорожья
Центры развития и обучения ребенка
ШколыВУЗы Запорожья:

ЗГИА
ЗГМУ
ЗИЭИТ
ЗНТУ
ЗНУ
КПУ

Филиалы ВУЗов в Запорожье:
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗЮИ
ИБТ
МАУП
ГАСУиА

ВУЗы в Мелитополе:
ЗИЭИТ
МГПУ
ТГАТУ
"УКРАИНА"

ВУЗы в Бердянске:
БГПУ
БУМиБ

ВУЗы в Токмаке:
ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

На Форуме:

раздел: Студенту
темы:
- Рейтинг Запорожских вузов
- Рейтинг школ Запорожья по результатам внешнего тестирования
- Выполнение контрольных на заказ (в ЗП)
- Отзывы о преподавателях

Страницы на сайте
Библиотеки
Вузы Запорожской области
Рефераты
Культура
Афиша Запорожья
Выставочные залы. Музеи Запорожья
Детская страница
Дворцы культуры Запорожья
Кинотеатры Запорожья
Театры Запорожья
 


 
Все права защищены!!