ВУЗЫ ЗАПОРОЖЬЯ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (филиал в г.Запорожье)

Адрес: 69118, г.Запорожье, ул. 40 лет Победы, 27 (мкрн. Южный)
Тел. приемной комиссии: (0612) 13-10-50, 49-92-99.
Директор Запорожского филиала: Гребинец Николай Петрович.
Е-mail: postmaster@zaporizhya.e-u.in.ua
Адрес университета ("главный офис"): 03115, г.Киев, бульв. Акад.Вернадского, 16-в.
Тел.: 8 (044) 450-64-90, 424-32-34, факс: 452-35-68.

Е-mail: office@eufimb.edu.ua
URL: http://www.e-u.in.ua

Общая информация

Филиал Европейского университета в Запорожье открыт в марте 1994 года, до 2005 года размещался в здании школы за библиотекой им.Горького, потом переехал арендовать здание школы № 97 в Южном мкрн. (Пески). В филиале категорически отказываются давать какую-либо информацию о количестве обучающихся здесь студентов, как несомненный "плюс" университета выдвигается мессидж о дипломе "киевского образца", который будут получать выпускники этого ВУЗа.

Формы обучения: дневная, заочная.

Обучение по специальностям:
- финансы;
- учет и аудит;
- экономика предпринимательства;
- менеджмент внешнеэкономической деятельности.
 

Про університет

Європейський університет ставить за мету формувати високоосвічену, професійну еліту України, вільну і творчу, здатну на самостійне мислення і активні дії в галузі економіки, управління та інформаційних технологій на базі глибоких найсучасніших наукових знань і технологій, усвідомлення збалансованості суспільних ідей і особистісних устремлінь.

Сьогодні концепція університету не тільки довела свою доцільність і все повніше реалізується, а й набуває нового змісту досягнутого в рамках розвитку під впливом, соціально-політичних чинників в Україні, а також нових, зовнішньоекономічних умов, зокрема в Європі.

З часу заснування навчального закладу сформульована і втілюється в життя концепція діяльності університету "Вчись, працюючи!". Вона передбачає єдність чотирьох основних завдань:

- органічне поєднання теорії і практики;
- глибоке знання основ новітніх технологій;
- вільне володіння англійською або німецькою мовами;
- виконання дипломної роботи на базі реальних даних і матеріалів.

Роки розвитку університету збігаються з роками становлення незалежності України, формування ринкових відносин, роками боротьби за утвердження приватної власності, розвитку демократизації суспільно-політичних відносин, інтеграційних процесів у світі, які як об’єктивні чинники, зумовили й нові завдання університету. Серед основних завдань:

- розвиток науково-дослідницької діяльності; формування системи та структури науково-дослідницької роботи; формування у студентів практичних умінь, конкурентоспроможності на ринку праці;

- активізація заходів щодо інтеграції в європейський освітянський простір;

- поєднання вітчизняного і світового освітянського досвідів на базі найсучасніших технологій, інтеграція українського досвіду у світову, насамперед європейську систему освіти;

- орієнтація фундаментальних і професійних навчальних курсів на світові стандарти, виховання сучасної культури мислення, що забезпечить випускникам можливість швидко адаптуватися до змін як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці;

- ширше впровадження в навчальний процес можливостей Інтернету, інформаційних технологій, повне матеріальне та кадрове забезпечення навчальних дисциплін;

- впровадження в навчальний процес оригінальних спецкурсів, програм і проектів;

- створення збалансованої системи наступності і перспективи на базі досягнутих можливостей університету, здійснення освітньою діяльності за усіма освітніми рівнями у різноманітних формах, а також через аспірантуру;

- створення сприятливих умов для гуманітарного і соціально-політичного формування молоді за високими духовними, національно-патріотичними цінностями, здатної до творчого і критичного мислення, активних дій заради затвердження принципів демократії, добра і справедливості;

- розробка програм з відбору обдарованої молоді до навчання в університеті, формування системи цільового набору, розвиток гімназії "Євроленд",  широке впровадження системи "Університетські курси в середній школі", початкової економічної освіти в старших класах;

- удосконалення мережі філій, піднесення якості їх кадрового та матеріального забезпечення.
 

Прийом на освітньо-професійні програми "Спеціаліст", "Магістр" здійснюється за денною та заочною формами навчання за такими спеціальностями:

- Фінанси;
- Банківська справа;
- Облік і аудит;
- Економіка підприємства;
- Маркетинг;
- Менеджмент організацій;
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- Менеджмент інноваційної діяльності;
- Управління інноваційною діяльністю;
- Інформаційні управляючі системи та технології;
- Інтелектуальні системи прийняття рішень.

Перелік необхідних для вступу документів:

- Документи про освіту з додатком (оригінал і копія);
- Копія 1, 2, 11-ї сторінки паспорта;
- Медична довідка 086-У;
- Чотири фотокартки (3х4);
- Копія ідентифікаційного коду;
- Копія військового квитка або приписного свідоцтва.
 

Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету

ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямами підготовки:

- менеджмент;
- право;
- управління інформаційною безпекою;


за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальностями:

- менеджмент організацій;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- правознавство;
- адміністративний менеджмент у сфері захисту з обмеженим доступом (навчання лише за денною формою навчання);


за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальностями:

- менеджмент організацій;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
- менеджмент інноваційної діяльності
- управління інноваційною діяльністю


В інституті здійснюється підготовка фахівців з безпеки підприємств: менеджерів, управлінців з правової, економічної, технічної та комп’ютерної безпеки.

Форми навчання: денна, заочна.

Терміни навчання:

бакалавр: на денній формі — 4 роки, на заочній формі — 4,5 роки;

спеціаліст і магістр — 1,5 рік на денній і заочній формах.

Запрошуємо керівників структурних підрозділів підприємств, менеджерів організацій і установ та інших осіб, які мають диплом бакалавра або спеціаліста і бажають підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень та отримати конкурентні переваги на ринку фахівців.


Форма навчання: заочна.

Термін навчання — 1,5-2 роки

Прийом документів і зарахування на всі форми навчання і освітньо-кваліфікаційні рівні проводиться до 30 серпня.

Навчання в університеті платне. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.
 

 

  Главная сайта
Карта сайта
Услуги

Форум

Образование, курсы, учебные центры
Главная. Учебные центры Запорожья
Автошколы, курсы водителей
Библиотеки
Вокальные школы
Высшие учебные заведения
Детские сады
Компьютерные курсы
Курсы бухгалтеров
Курсы иностранных языков
Курсы парикмахерского искусства
Переводы
Рефераты
Спецшколы
Учебные центры Запорожья
Центры развития и обучения ребенка
Школы

ВУЗы Запорожья:

ЗГИА
ЗГМУ
ЗИЭИТ
ЗНТУ
ЗНУ
КПУ

Филиалы ВУЗов в Запорожье:
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗЮИ
ИБТ
МАУП
ГАСУиА

ВУЗы в Мелитополе:
ЗИЭИТ
МГПУ
ТГАТУ
"УКРАИНА"

ВУЗы в Бердянске:
БГПУ
БУМиБ

ВУЗы в Токмаке:
ЮЖНОУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

На Форуме:

раздел: Студенту
темы:
- Рейтинг Запорожских вузов
- Рейтинг школ Запорожья по результатам внешнего тестирования
- Выполнение контрольных на заказ (в ЗП)
- Отзывы о преподавателях

Страницы на сайте
Библиотеки
Вузы Запорожской области
Рефераты
Культура
Афиша Запорожья
Выставочные залы. Музеи Запорожья
Детская страница
Дворцы культуры Запорожья
Кинотеатры Запорожья
Театры Запорожья
 


 
Все права защищены!!